Norman Virus Control stopped a virus, and after this I cannot run any programs. How can I fix this.

Descripción del problema

Solución del problemaFecha de publicación:: 2012.12.17   Fecha de actualización: 2012.12.17