Content Wizard

Yksinkertaista pöytäkoneiden ja järjestelmien hallintatehtäviä ohjatulla käytäntöjen luonti- ja ylläpitotoiminnolla

Norman Patch and Remediationin ydintoimintoja laajentava Norman Content Wizard yksinkertaistaa pöytäkoneiden ja järjestelmien hallintatehtäviä ilman ylimääräisiä työkaluja ja kustannuksia. Norman Content Wizard sisältää yksilöllisen sisällön luontiin soveltuvia helppokäyttöisiä ohjattuja toimintoja ja manuaalisia komentosarjaeditoreita, joiden avulla voit:

  • vähentää virrankulutusta standardoimalla käytäntöihin perustuvat virrankäyttöasetukset
  • optimoida IT-resurssit ja parantaa ohjelmistojen käytön vaatimustenmukaisuutta käytäntöihin perustuvan käyttöönoton sekä uusien ja päivitettyjen ohjelmistojen poistamisen avulla
  • ylläpitää alan parhaisiin käytäntöihin perustuvia suojausmäärityskäytäntöjä
  • keskittää ja automatisoida aikaa vieviä järjestelmien ja pöytäkoneiden määritystehtäviä koko verkostossa
  • ottaa kaikki komentosarjatoiminnot keskitetysti koko organisaatiossa käyttöön, hallita niitä ja raportoida niistä
  • varmistaa standardoidut tunnistukset, käyttöönotot ja raportit jakamalla sisällön eri liiketoimintayksiköiden kesken suojatun sivuston kautta.

Norman Content Wizard toimii näin:

Norman Content Wizard yksinkertaistaa pöytäkoneiden ja järjestelmien hallintaan liittyvien määritystehtävien kehittämistä, hallintaa, jakelemista ja raportointia. Mukautetut sisältöpaketit luodaan Norman Content Wizardilla ja lähetetään saumattomasti Norman Patch and Remediation palvelimelle. Norman Patch and Remediationin avulla voit arvioida mukautettujen pakettien soveltuvuutta koko yrityksen laajuisesti. Ota mukautettu sisältö Norman Patch and Remediationin vakiokäyttöönottotyökaluilla kaikissa hallituissa päätelaitteissa käyttöön. Vahvista, tarkasta ja raportoi.

Ylläpidä paikallisia käytäntöjä: Paranna tietoturvan kokonaistilannetta automaattisella hallinnalla ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvien paikallisten suojausmäärityskäytäntöjen käyttöönotolla (esim. poistamalla vierastilit käytöstä, sulkemalla tarpeettomat palvelut ja ylläpitämällä salasanoja monimutkaisuutta).

alt

Virransäästöt: Vähennä helposti päätelaitteiden energiakustannuksia ja ylläpidä ”vihreitä” käytäntöjä keskitetyllä hallinnalla ja virranhallinta-asetuksilla, muun muassa näyttö-, kiintolevy-, valmiustila- ja horrostila-asetusten avulla.

alt

Mukautettu tunnistus, käyttöönotto ja paikkaus: Luo mukautettuja paikkaus- ja korjauspaketteja helppokäyttöisten ohjattujen toimintojen avulla.

alt