Toevoegen/wijzigen Firewall regels

Probleem omschrijving

Een vertrouwde applicatie werkt niet meer door de Firewall in NSS 10.1

Probleem oplossing

Het probleem kan veroorzaakt worden door het ontbreken of niet goed werkende regels in de Firewall.

 1. Klik rechts op het pictogram in Norman (N-icoon), Klik op het Tandwiel om de Instellingen te openen.
 2. Klik op het potlood achter de Persoonlijke Firewall
 3. Klik op Geavanceerde hulpprogramma’s
 4. Klik op Regeleditor
 5. Klik rechtsonder op Schakelen naar geavanceerde modus

 

Nieuwe regel aanmaken;
Als voorbeeld werkt ‘Exact’, een administratief softwarepakket,  niet meer met de Firewall ingeschakeld.

 1. Klik op Nieuwe maken
 2. Bij beschrijving vult u de naam van het bestand in
 3. Klik vervolgens op Bladeren en selecteer SQLSERVR.exe in
  C:\ProgramFiles\Microsoft SQLServer\MSSQL.1\MSSQL\Bin (let op er kunnen meerdere MSSQL directories aanwezig zijn)
 4. Bij Extern adres; Selecteer Local Area Network
 5. Bij Serverrechten verlenen?; Selecteer Toestaan
 6. Klik op OK

 

Regel wijzigen;

6. Selecteer de regel die u wilt wijzigen en klik op Bewerken

7. Controleer of het pad naar de toepassing klopt.

8. Controleer of bij Extern adres het Local Area Network geselecteerd staat

9. Controleer bij Serverrechten verlenen of deze op Toestaan staat

10. Klik op OK

 

Klik vervolgens op Sluiten om de Regeleditor af te sluiten

Sluit het NSS 10.1 scherm af.Datum gepubliceerd:: 2010.03.03   Datum geupdate: 2014.01.03