Mailproblemen naar Office 365 via SecureMail (SecureTide)

Probleem omschrijving

Als er problemen zijn met het versturen van mail naar Office 365 gebruikers met SecureMail.

Probleem oplossing

Maak een Powershell script die het toestaat om alle benodigde IP adressen die Office 365 gebruikers moeten hebben toe te voegen aan een inbound rule. Dit creëert een regel in het Exchange Admin Center.

 

# Use this script to create an inbound rule for
# 365 W.15 customers using Norman SecureMail.
# more info here:  http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj919237%28v=exchg.150%29.aspx

New-TransportRule -Name "Norman SecureMail" -priority 0 -comment "This rule must remain in place to allow Norman SecureMail to bypass EOP filtering." -SenderIPRanges 5.152.184.128/25,92.52.89.74,69.20.85.9,69.20.85.10,69.20.85.11,69.20.85.12,69.20.58.225,69.20.58.234,72.32.252.76 -setscl -1Datum gepubliceerd:: 2014.05.22   Datum geupdate: 2014.05.22