Endpoint Protection

Forskjellige versjoner av Norman Endpoint Protection er tilgjengelig for nedlasting. Det er viktig at du laster ned den versjonen som lisensnøkkelen din er gyldig for. Skriv installasjonsnøkkelen din i feltet her, for å bli sendt videre til korrekt side for nedlasting.

Nøkkelen består av 5 tegn (bokstaver og tall) i 5 grupper med bindestrek mellom (f.eks. 89ALI-35OWI-WOP90-2XHJP-9XSP8).

Kontakt din lokale brukerstøtte hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her: Kundesupport