Norman Endpoint Protection

Forskjellige versjoner av Norman Endpoint Protection er tilgjengelig for nedlasting. Det er viktig at du laster ned den versjonen som lisensnøkkelen din er gyldig for. Skriv installasjonsnøkkelen din i feltet her, for å bli sendt videre til korrekt side for nedlasting.

Nøkkelen består av 5 tegn (bokstaver og tall) i 5 grupper med bindestrek mellom (f.eks. 89ALI-35OWI-WOP90-2XHJP-9XSP8).

Kontakt din lokale brukerstøtte hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her: Kundesupport