Fjernhjelpklient

Denne skal kun benyttes etter avtale med Norman support.

Klikk på en av lenkene for å laste ned klienten for fjernhjelp: