Produktfunksjoner

Søppelpostfilter for mange plattformer

Norman SecureMail filtreringstjeneste fjerner 99 % av uønskede meldinger fra strømmen av e-poster ved hjelp av en patentert teknikk for identifisering av søppelpost. Denne effektive tjenesten støtter en rekke ulike plattformer, inkludert søppelpostfiltre for:

 • Microsoft Exchange 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 og 2010
 • Novell GroupWise
 • Lotus Notes/Domino
 • Oracle Collaboration Suite
 • Sendmail
 • Linux/Unix

Filtrering av utgående epost

Betydningen av utgående filtrering

Viktig bedriftsdata eller offensiv e-post som lekker til eksterne kilder kan raskt utsette virksomhetens omdømme for risiko eller for kostbare og tidkrevende rettshandlinger. De ansattes handlinger og rent nettverk er bedriftens ansvar. SmartHost fra Norman er en enkel, effektiv og rimelig løsning som beskytter bedriften ved å filtrere utgående e-post.

Fordeler med utgående filtrering

SmartHost filtrering av utgående e-post renser all intern e-post før den sendes ut fra nettverkssystemet. Dette reduserer risikoen for feilsending og misbruk av bedriftens ressurser, samt for sending av upassende meldinger.

 • Reduserer faren for å bryte lover og forskrifter med påfølgende straffereaksjoner.
 • Forhindrer tap av verdifull informasjon.
 • Hindrer misbruk av e-postressursene.
 • Forbedrer evnen til å levere e-post.
 • Reduserer belastningen på e-postservere.

Verktøy for filtrering – Filtrering av vedlegg

Store vedlegg kan legge beslag på all båndbredden og raskt føre til fastlåste tjenester for e-post i bedriften. Det er også stor fare for at de inneholder virus eller ondsinnet innhold som ikke senderen er oppmerksom på. Normans filtrering av e-post gjør det mulig for kunden å lage retningslinjer for vedlegg som tilfredsstiller bedriftens behov.

SmartHost:

 • Blokkerer leveringen av store, skadelige filer.
 • Hindrer sending av bestemte filformater basert på bedriftens innstillinger.
 • Reduserer faren for å sende virus eller ormer til eksterne kunder.

Verktøy for filtrering – Filtrering av innhold

Eiere av bedrifter kan ikke overvåke enhver e-postmelding som sendes av ansatte, men SmartHost beskytter mot at støtende innhold eller forretningsinformasjon sendes til noen utenfor bedriften. SmartHost gir trygghet ved å:

 • Blokkere bestemte ord og fraser fra å utgå fra det interne e-postsystemet
 • Forhindre distribusjon av bedriftssensitiv informasjon til eksterne kilder
 • Gi administratoren avgjørende myndighet (til å slette eller videresende e-post i karantene)
 • Hindre levering av støtende innhold til sluttbrukere

Be om mer informasjon