1 av 3 blåser i backup

Sommerminner og viktige filer i fare:

Oslo, 27. juni, 2013: Sommertid er minnetid, og vi knipser og filmer de perfekte stundene i fleng, slik at vi for alltid har dem lagret både i hukommelsen og på datamaskinen. En undersøkelse utført av Norstat for Norman Safeground viser imidlertid at nordmenns sommerminner og andre filer på datamaskiner landet rundt kan være mindre trygge enn vi tror. Undersøkelsen avdekket til dels svært dårlige backup-vaner i den norske befolkning.

I undersøkelsen ble tusen nordmenn spurt om deres syn på backup. 40 prosent mangler eller vet ikke om de har backup av sine viktige data.

Manglende backup

Av dem som svarte på om de har backup eller ikke, mangler 30 prosent backup av sine data, og ytterligere 10 prosent vet ikke om de har backup:

 • 60 prosent: Ja
 • 30 prosent: Nei
 • 10 prosent: Vet ikke

Her er det vestlendingene som kommer best ut, hvor over landsgjennomsnittet, 65 prosent, har backup. Verst er det med Sørlandet inkludert Telemark, hvor kun 50 prosent svarer at de har backup. Generelt stiger prosentandelen som tar backup i takt med utdanningsnivå og folk i byene er noe flinkere til å ta backup enn i distriktene.

Få planlegger backup

Så godt som halvparten av oss har heller ikke konkrete planer om å ta backup. Av de som har backup-planer, planlegger nesten halvparten å gjøre dette i løpet av det neste halvåret:

 • 48 prosent: Ja, innen de neste seks månedene
 • 3 prosent: Ja, innen de neste 12 månedene
 • 33 prosent: Ja, men vet ikke når
 • 16 prosent: Nei

Det kan være mange grunner til ikke å velge å ta backup. Blant deltakerne som ikke har backup, begrunner nesten 70 prosent valget med at de ikke har behov for det:

 • 3 prosent: Tar for mye tid
 • 8 prosent: For vanskelig
 • 68 prosent: Har ikke behov for backup
 • 20 prosent: Annet

Det er flest beboere i Midt-Norge som mener de ikke trenger backup (78 prosent), mens vestlendingene er langt mer overbevist om at backup er nødvendig (56 prosent).

Ett av svaralternativene var også «For dyrt», men dette var det ingen av deltakerne i undersøkelsen som svarte.

– Det er overraskende å se at så mange ikke tar backup når undersøkelsen tydelig viser at penger er uvesentlig når man tar avgjørelsen om å velge bort sikkerhetskopiering mens bildene og andre filer man har på PCen kan ha stor verdi for den enkelte. Mange tror de ikke trenger det, men harddisker kan dø og PCer stjeles. sier Arne Uppheim, produktdirektør i Norman Safeground.

Frykter bildetap

Ifølge Norstat-undersøkelsen er folk flest redde for å miste bilder:alt

 • 48 prosent: Bilder
 • 14 prosent: Dokumenter
 • 16 prosent: Penger (bli svindlet)
 • 2 prosent: Passord til sosiale medier
 • 15 prosent: Påloggingsinfo til bank
 • 1 prosent: Jobbens e-poster
 • 2 prosent: Private e-poster
 • 0 prosent: Private filmer
 • 3 prosent: Annet

Backup behøver ikke være komplisert. I dag kan man få det som en tjeneste som er svært enkel å bruke og som gjør alt automatisk for deg uten at du trenger å bekymre deg. Og den dagen du virkelig trenger det vil du prise deg lykkelig for at du har det, sier Uppheim.

Normans tips til sikker backup:

 • Fordel filene dine på minst to backup-enheter. Går den ene i stykker, har du likevel ikke mistet alt.
 • Oppbevar backupen et annet sted enn der du vanligvis oppbevarer PC-en. Blir PC-en stjålet, er sjansen mindre for at tyven rapper med seg backupen samtidig.
 • Legg inn passordbeskyttelse på backup-enhetene dine.
 • En fysisk lagringsenhet varer ikke for evig – bytt med noen års mellomrom.
 • Backup i skyen gjør at du slipper å tenke på fysisk lagring, og krever mindre av deg som bruker – men bruk en anerkjent backup-leverandør.
 • Har du sensitive data, kan det være en ekstra trygghet dersom disse lagres i en norsk sky.
 • Lag deg rutiner med backup månedlig, så blir ikke jobben så stor hver gang.

alt

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Arne Uppheim, produktdirektør Norman
Tlf: 481 88 095
Epost: arne.uppheim@norman.com

Kontakter:

Stephanie Kane
AVG Technologies
Stephanie.kane@avg.com
+ 44 7817 631016

Isabella Alveberg
Norman Safeground
Isabella.Alveberg@norman.com
+47 95730578

 

twitterfacebooklinkedinblogsyoutube