Norman TDSS Cleaner - spesialprogram til å fjerne rotpakken TDSS fra infiserte datamaskiner.

Instruksjoner for bruk av programmet til å rense datamaskiner som er infisert av rotpakken (rootkit) TDSS.

  1. Last ned Norman TDSS Cleaner.
  2. Kjør programmet som ble lastet ned, for å rense infiserte datamaskiner for rotpakken (rootkit) TDSS.
  3. I noen tilfeller vil du bli bedt om å starte om datamaskinen for fullstendig fjerning av infeksjonen.