Enterprise Security Suite

Enterprise Security Suite

Vi introducerar ett enkelt och omfattande skydd av dina slutpunkter med Norman Enterprise Security Suite.

I dagens föränderliga IT-miljö är IT-nätverk mer distribuerade och virtuella än någonsin. Allt fler data lagras på avlägsna slutpunkter som bärbara datorer och smarttelefoner, och tillgång till dessa data sker allt oftare via gemensamma, molnbaserade lösningar. Vi förstår att det är tidsödande, dyrt och svårt att hålla nätverk och enheter uppdaterade, vilket är anledningen till att vi introducerar en enda hubb som hjälper dig att hålla ditt IT-nätverk säkert och i drift.

Norman Enterprise Security Suite är en flexibel lösning som består av Norman Patch and Remediation, Norman Application Control och Norman Device Control. Lösningen erbjuder dig en central punkt för total kontroll över dina slutpunkter, minskad total ägandekostnad och förbättrad synlighet så att du kan återfå kontrollen över din IT. Vår Enterprise Security Suite hanterar IT-säkerhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Nyckelfördelar:

  • Minskar komplexiteten i din IT-miljö
  • Minimerar den totala ägandekostnaden
  • Strömlinjeformar slutpunktshantering och säkerhetsarbetsflöden
  • Erbjuder omfattande synlighet i slutpunktsmiljön. Kritisk återkoppling till din affärsverksamhet sker genom ett komplett utbud av drift- och hanteringsrapporter
  • Ger företag minskade störningar i IT-driften och större kontroll över slutpunkter

Patch & Remediation
Identifierar och patchar sårbarheter över hela organisationen och stödjer alla större operativsystem.

> Läs mer

Application Control

Hindrar skadliga program och obehöriga applikationer från att köras.

> Läs mer

Device Control

Minskar risken för dataförlust och introduktion av skadliga program.

> Läs mer

Kontakta oss för mer information om hur ditt företag kan använda Norman Enterprise Security Suite för att minimera IT-komplexiteten och sänka de totala ägandekostnaderna för dina slutpunkter.

Få mer information