Content Wizard

Förenkla hanteringen av skrivbords- och systemuppgifter med guidebaserat skapande och upprätthållande av policyer

Norman Content Wizard utökar kärnfunktionaliteten i Norman Patch and Remediation för att kostnadseffektivt strömlinjeforma hanteringen av skrivbords- och systemuppgifter utan ytterligare verktyg och kostnader. Norman Content Wizard innehåller både lättanvända guider och manuella skriptredigerare för att skapa specialiserat innehåll som gör det möjligt att:

  • Minska energiförbrukningen genom att standardisera policybaserade energiinställningar.
  • Optimera IT-effektiviteten och förbättra efterlevnad av programanvändningen med policybaserad implementering och borttagning av nya och uppdaterade program.
  • Upprätthålla policyer för säkerhetskonfigurering baserat på bästa branschpraxis.
  • Centralisera och automatisera tidsödande uppgifter för system- och skrivbordskonfigurering över hela nätverket.
  • Centralt använda, hantera och rapportera alla skriptåtgärder genom organisationen.
  • Säkra standardiserad identifiering, användning och rapportering genom att möjliggöra delat innehåll bland separata avdelningar via en sida med säker åtkomst.

Så fungerar Norman Content Wizard

Norman Content Wizard förenklar utveckling, hantering, distribution och rapportering av uppgifter för skrivbords- och systemkonfigurering. Skräddarsydda innehållspaket skapas med hjälp av Norman Content Wizard och laddas sömlöst upp till Norman Patch and Remediation-servern. Utnyttja Norman Patch and Remediation för att bedöma dina skräddarsydda pakets användbarhet genom hela företaget. Använd ditt skräddarsydda innehåll på alla hanterade slutpunkter med hjälp av implementeringsverktygen i Norman Patch and Remediation. Validera, granska och rapportera.

Upprätthåll lokala policyer: Öka ditt allmänna säkerhetsläge med automatiserad hantering och upprätthållande av lokala säkerhetskonfigurationspolicyer (t.ex. inaktivera gästkonton, stänga av onödiga tjänster, upprätthålla lösenordskomplexitet) baserat på bästa branschpraxis.

alt

Strömbesparingar: Minska enkelt slutpunkters energikostnader och upprätthåll gröna policyer med centraliserad hantering och genomdrivande av energialternativ, inklusive inställningar för skärm, hårddisk, viloläge och dvala.

alt


Skräddarsydd identifiering, användning och patchning: Lättanvänt guidebaserat redigeringsprogram för skapande av paket med skräddarsydda programpatchar och lagningar.

alt