Vanliga frågor

Vad är SecureMail?

SecureMail är en fullständigt hanterad tjänst för e-postskydd, som hindrar upp till nittionio procent av skräppost, försök till nätfiske, virus och andra föroreningar på internet från att någonsin nå fram till ditt nätverk. Eftersom SecureMail levereras som tjänst finns inget att installera, konfigurera eller sköta. Inställningarna görs snabbt och enkelt, oberoende av organisationens storlek.

Hur fastställer SecureMail vilka e-postmeddelanden som ska blockeras?

Normans tjänst är beroende av ett samarbete mellan automatiserade system och människor för att blockera skräppost och virus. Systemet är utformat som en kontinuerlig lärandeprocess i stor skala, där mänskliga och systemtekniska element samarbetar för att utvärdera meddelanden. Maskinerna gör saker som människorna inte kan, som till exempel att jämföra och katalogisera egenskaper hos miljontals meddelanden på mycket kort tid. Likaså gör människorna saker som maskinerna inte kan, som till exempel att på ett enda skräppostprov se att det handlar om en ny skräppost- eller förvirringsteknik.

Hur pålitlig är SecureMail?

SecureMail har utformats för att ha inbyggd redundans på alla nivåer: från datacentrum som överensstämmer med SAS70 nivå 2 och är spridda i flera olika länder, till buntad bandbredd från sex stora nätverksleverantörer för att säkerställa tillförlitlighet. Våra anläggningar på nivå ett är belägna i Texas, Virginia, London och Hong Kong, och är väl skyddade mot strömavbrott, funktionsstörningar i utrustningen och naturkatastrofer.

Arbetar SecureMail snabbt?

På bråkdelen av en sekund undersöks vartenda ett av ditt företags e-postmeddelanden med en kombination av flera beprövade filtreringstekniker. Eftersom filtreringssystemen i SecureMail uppdateras kontinuerligt, identifieras och blockeras olovliga e-postmeddelanden snabbt. SecureMail kan köra omkring 70 000 signaturtester mot ett e-postmeddelande på mindre än fem millisekunder. För närvarande bearbetar SecureMail sexton miljarder meddelanden i månaden för omkring 45 000 företag på sex kontinenter.

Hur ofta uppdateras SecureMails regler?

Tjänsten underhålls och uppdateras i genomsnitt 4 000 till 8 000 gånger om dagen, varje dag.

Undersöker SecureMail även utgående e-postmeddelanden?

Ja, det valfria programmet för filtrering av utgående e-post rensar alla interna e-postmeddelanden innan de skickas från nätverkets system. Den här tjänsten för filtrering av skräppost minskar risken för felaktig dirigering, missbruk av företagets resurser och ej godkänd överföring av meddelanden.

Hur lång tid tar det att inrätta?

Internt går det normalt på mindre än tjugofyra timmar, men meddelanden om skapande av konto och ändring av MX-post skickas vanligtvis ut inom mindre än två timmar.

Varför måste jag ändra min MX-post?

SecureMail befinner sig mellan Internet och din e-postserver. Om en tredje part är värd för din e-post, ligger SecureMail mellan Internet och din e-postoperatör. Genom att din MX-post ersätts med en MX-post som tillhandahålls av SecureMail, kommer din inkommande e-post att färdas från Internet genom vår gallringsprocess, där den avsöks med avseende på skräppost och virus, och sedan skickas vidare till ditt nätverk.

Vad händer med den fångade e-posten och skräpposten?

En daglig rapport över fångad skräppost skickas till varje användare. Om SecureMail identifierar ett legitimt meddelande som skräppost, kan användaren omedelbart släppa det önskade meddelandet från rapporten. Åtkomst via Internet till meddelanden i karantän är också tillgänglig för administratörer eller slutanvändare.

Är min e-post skyddad under ett avbrott?

Ja. Om en klientserver av någon anledning inte accepterar e-post, så krypterar SecureMails leveranshanterare e-postmeddelandena och placerar dem i kö tills klientservern är uppkopplad igen. Det innebär att även om dina interna servrar är skadade eller förstörda, så kommer du ändå att ha åtkomst till flera dagars e-post som har bevarats på Normans servrar.

Hur mycket kostar SecureMail?

Priset för SecureMail bestäms av storleken på företagets brevlåda, de begärda alternativen och tjänsteavtalets längd. Kontakta oss för att få ett prisförslag som är anpassat efter just dina behov.

Hur börjar jag använda SecureMail?

Kontakta din lokala Norman-partner för att inrätta ditt konto. Nästa steg blir att ändra dina MX-poster, vilket vi eller din Norman-partner kan hjälpa dig med att samordna. När MX-posterna väl har ändrats, är du färdig. Nu är det slut på skräppost.

Få mer information