SecureSurf

Webben är numera ett minfält med potentiellt skadligt innehåll. Norman SecureSurf skyddar dina anställda mot virus från legitima men infekterade webbplatser – s.k. ”drive-by infection” – och skyddar ditt företagsnätverk och din affärsverksamhet.

Norman SecureSurf – det enkla sättet att skydda dina anställda och ditt företagsnätverk.

Norman SecureSurf blockerar automatiskt webbplatser kända för att innehålla skadlig kod och gör det även möjligt att ange egna policyer för att styra vilka andra typer av webbplatser som är tillåtna och otillåtna. Skyddet är alltid aktivt och uppdateras löpande. Det kräver ingen särskild hårdvara eller programvara. Din personal belastas inte med ständiga uppdateringar, uppgraderingar och underhåll. Du får den kontroll som affärsverksamheten behöver och slipper komplexiteten och kostnaderna som andra webbsäkerhetstjänster innebär.

 

Funktioner och fördelar

Total control

Skyddar dina anställda och ditt nätverk
Webbplatser som är kända för att innehålla skadlig kod eller programvara blockeras automatiskt för att skydda dina både dina anställda och företagsnätverket.

Agentless

Skyddar utanför företagets brandvägg
Anställda som arbetar utanför kontoret kommer också att skyddas genom den nya programagenten som utvecklats specifikt för att ge hög säkerhet för internettrafik utanför företagets brandvägg.

File Download Tracking

Upprätthåll företagspolicy
Ange användarpolicy för att blockera åtkomsten till oönskade – eller olagliga – webbplatser baserat på kategorifltrering både innanför och utanför företagets brandvägg.

Access Control

Tillåt olika filtreringsnivåer för olika arbetsgrupper eller individer
Med agentprogrammet som ingår kan du tillämpa olika filtreringsnivåer för arbetsgrupper och individer och på så vis prioritera affärsverksamhetens säkerhet.

Easy and instant setup

Driftsätts snabbt och är enkelt att anpassa
Genom att ge oss grundläggande information om ditt nätverk och sedan uppdatera din DNS-hanterare, skyddas ditt nätverk mot webbaserade hot.

Daily backup

Säkerhet i realtid
Norman SecureSurf registrerar information om potentiellt skadliga webblänkar (URL:er) från ett antal olika källor vilket gör det möjligt att skydda företaget från nya potentiellt farliga webbplatser. Lösningen använder marknadens mest effektiva säkerhetskällor för att motverka skadlig programvara.

Få mer information