Förnya och Uppgradera Norman Antivirus

renew or upgrade my Norman antivirus

Tack för at du valde Norman! Förnya eller uppgradera nu så kan du spara 15%.

Skriv in din licensnyckel nedan för at se vilka möjligheter du har. Licensnyckeln är på 15 eller 25 tecken plus bindestreck (-), för exempel ABCDE-F12GH-34IJK-5LMN6-O7P8Q. Var hittar jag min licensnyckel?

Förnya

Köp ett år till med din nuvarande antivirus-lösning.

Licensnyckel

Behöver du hjälp med din uppgradering?

Gå till Support och Hjälp

 

 

Uppgradera

Titta på alternativen för uppgradering.

Licensnyckel