Hur lägger jag in min licensnyckel?

Problembeskrivning

Jag har precis installerat Norman Mobile Security. Hur lägger jag in min licensnyckel?

Lösning

För att lägga in licensnyckeln startar du Norman Mobile Security på din Android-enhet

  • Tryck på Meny-knappen nederst på telefonen och i menyn som dyker upp trycker du 'Global Settings'
  • Under Global Settings trycker du på 'Extend Premium Plan'
  • I popup-fönstret som dyker upp trycker du på 'Enter a new license key'
  • Lägg in licensnyckeln och tryck på 'Validate'
  • Licensnyckeln valideras nu och du kan se den uppdaterade licensinformationen


Publiceringsdatum:: 2014.03.24   Uppdatera datum: 2014.03.24